11. februar 2015.

Predavanje na V savetovanju "Inovacije u voćarstvu"

Stručnjaci Aquaduct-a održaće predavanje na V savetovanju "Inovacije u voćarstvu" koje se u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Katedre za voćarstvo, održava u Zemunu 11. februara 2015.

002baner