Projekti sistema za navodnjavanje kap po kap

Aquaduct sistemi kap po kap, pristup projektima se bazira na normativima i kriterijumima meliorativne struke. Bez obzira na veličinu projekata sistema kap po kap, od 0.3 do 1000 ha, pristup i analiza svih parametara je isti. svaki projekat kap po kap je usklađen i ukopljen u okruženje, a ugrađena oprema je korisniku korisna alatka kojom se lako i efikasno koristi.

Sva iskustva sticana godinama, pri projektovanju, izgradnji i održavanju sistema za navodnjavanje kap po kap, ugrađuju se u nova i tehnološki napredna rešenja. Rezultat ovakvog rada, svaki sistem za navodnjavanje kap po kap napredniji je i bolji od prethodnog.

Projekti

001baner

Projekti