Oprema za prihranu - elektro injector AC

Ključ uspeha sistema za navodnjavanje se nalazi u pravilno izabranoj i dimenzionisanoj opremi za prihranu. Odnos protoka sistema i protoka ubrizgavanja, način ubrizgavanja, kao i potrebna energija za rad opreme je osnova dobro projektovane opreme.

Za velike sisteme potrebni su odgovarajući kapaciteti injektora. Aquaduct je razvio hardver i softver za uspešno izvođenje fertigacije u rokovima i količinama po zahtevu agronoma.