Kontrolna jedinica

Racionalno investiranje i obezbeđivanje jednakih uslova svim gajenim biljakama, a ujedno i pravilno upravljanje sistemom po pojedinim blokovima, odvija se na kontrolnim jedinicama na polju.

Kontrolne jedinice sačinjavaju cevi, hidraulički ventili sa regulacijom pritiska, vazdušni i anti vakuum ventili, mesta za konektovaje opreme za prihranu, i po potrebi oprema za sekundarno filtriranje vode.