Kontrolisani direktni injektor – KDI 250

Pumpa za ubacivanje prihrane kroz sistem za navodnjavanje nastala je kao rezultat potreba korisnika za pouzdanim i efikasnim sistemom ubrizgavanja. KDI 250 može da koristi različite vrste napajanja: 220V ili 12V, napajanje sa agregata, traktora ili solarnog panela. Prilikom ubrizgavanja ne dolazi do gubitka energije na sistemu.

Uredjaj je prilagodjen korisniku i jednostavan je za upotrebu. Protok se podešava u zavisnosti od potrebe biljaka i protoka sistema, i kreće se od 100-250 l/h. KDI 250 je mobilan uredjaj, i može se jednostavno priključivati i prenositi.