Hidrociklon

Novi nerazrađeni bunari sadrže povećane količine peska. Kod sistema kap po kap možemo reći da je pesak smrt za kapaljke. Kad pesak uđe u sistem nema više uspešne borbe protiv zapušavanja. Iz tog razloga se postavljaju hidrocikloni ili separatori peska.

Odabir dimenzija opreme i protoka zavisi od karakteristika bunara, količine peska kao i od samog sistema. Aquaduct detaljno dimenzioniše svaki hidrociklon kako bi zaštitio opremu.