Glavna kontrola

Početak sistema. Mesto gde se voda filtrira, reguliše pritisak, prati protok i ubrizgavaju rastvori đubriva. Upravlja radom sistema. Na glavnoj kontroli se postavlja i zaštitna oprema koja štiti sistem od prevelikog pritiska, pojave vazdušnih čepova, pojave vakuuma u sistemu kao i zaštita od hidrauličog udara.