Aquamet

Za pravilno upravljanje navodnjavanjem i donošenje odluka kada i koliko dugo zalivati, koju količinu vode primeniti potrebni su nam realni ažurni podaci o vlazi u zemljištu.

Aquamet obezbeđuje podatke o vlažnosti zemljišta, promenama i graničnim vrednostima u realnom vremenu sa očitavanjem na svakih 60 min ili češće. Sa ovim podacima koje vidi na ekranu računara ili telefona, proizvođač raspolaže informacijama potrebnim za donošenje odluka vezanim za režim navodnjavanja i mogućim uštedama energije i vode.