Sistemi za navodnjavanje
Projekat, predmer, predračun
Izvođenje radova
Licenca, dinamički plan, atesti, garancija,
obuka, projekat izvedenog stanja
Zaštita od mraza
Orošavanje prskačima
Eksploatacija sistema
za navodnjavanje
Odrzavanje, fertigacija, rezimi rada
Zaštita od mraza orošavanjem

Projekti sistema za navodnjavanje kap po kap

Aquaduct sistemi kap po kap, pristup projektima se bazira na normativima i kriterijumima meliorativne struke. Bez obzira na veličinu projekata sistema kap po kap, od 0.3 do 1000 ha, pristup i analiza svih parametara je isti. svaki projekat kap po kap je usklađen i ukopljen u okruženje, a ugrađena oprema je korisniku korisna alatka kojom se lako i efikasno koristi.

Sva iskustva sticana godinama, pri projektovanju, izgradnji i održavanju sistema za navodnjavanje kap po kap, ugrađuju se u nova i tehnološki napredna rešenja. Rezultat ovakvog rada, svaki sistem za navodnjavanje kap po kap napredniji je i bolji od prethodnog.