Podaci potrebni za izradu projekta navodnjavnja

Potrebne analize i podaci za izradu projekta navodnjavanja. Podatke prikupljaju investitor i Aquaduct.

Ministarstvo poljoprivrede daje podsticajna sredstva za navodnjavanje na osnovu projekta navodnjavanja. Investitor treba da pripremi dokumentaciju u vanvegetacionom periodu kako bi blagovremeno reagovao u trenutku oglašavanja konkursa. Tim Aquaduct-a preporučuje da se u zimskom periodu napravi projekna dokumentacija, a ostala prateća dokumentacija po potrebi.

Izrada projekta podrazumeva da dokumentaciju radi licencirani inženjer melioracija, sa licencom 376.

Prilog licenca odgovornog projektanta i izvođača radova.

Pročitajte više o Sistemima za navodnjavanje